24. veebruar 2022 muutus meie elu Tallinna Reaalkoolis – Ukraina ja ukrainlased meie elus

Ukraina sõbrad Lisatud: 21.08.2022

Autor: Madis - 1983

Nagu igal aastal, kogunes ka sel korral Tallinna Reaalkooli õpilaste ja õpetajate esindus 24. veebruaril Kuberneri aeda, et üheskoos teistega lauda Eesti Vabariigi hümni, vaadata sinimustvalge heiskamist Pika Hermanni torni, kuulata riigijuhtide sõnavõtte ning tunda rõõmu sellest, et Eesti on iseseisev vabariik. Varaste uudiste lugejad juba teadsid, kuid mitmed kuulsid Riigikogu esimehe sõnavõtust, et Venemaa on alustanud Ukraina suhtes täiemahulist rünnakut. See kuupäev muutis kõik.
Kõik mõistsid, et Venemaa agressioon Ukrainas on rünnak Euroopaliku väärtusruumi vastu ning see sõda on ka meie sõda. 25. veebruar oli reede, distantsõppepäev. Koheselt pidi algama veebruarikuine vaheaeg. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning õppealajuhataja Madis Somelar organiseeris juba 25. veebruaril Tallinna Reaalkooli õpilastele ja õpetajatele suunatud kohtumise Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga. Võimalus osalemiseks oli ka teiste koolide õpilastel ja õpetajatel. Infot kohtumiste kohta jagati õpetajate ühenduste listide kaudu.
Alates veebruarist toimusid kohtumised järgnevate inimestega: Urmas Paet, Lavly Perling, Ülo Kaasik, Niina Väntanen, Sven Mikser, Marina Kaljurand, president Kersti Kaljulaid, Lauri Mälksoo, Meelis Oidsalu, Kalev Stoicescu, Sergei Metlev, Kaimo Kuusk, David Vseviov, Jonatan Vseviov jt. Kõik nad avasid Ukraina ühiskonda oma kogemuste ja valdkonna kaudu. Kõnelesime Ukraina ajaloost, kultuuriloost, poliitikast, õigusriigist jne. Eesmärk oli selgitada toimuvat ning toetada õpilaste ja õpilaste teadlikkust Ukraina loost.
Koolivaheajal otsustas kooli juhtkond õpetajate ja direktsiooni liikmete ettepanekul panna kooli aulasse Ukraina lipp. Ühiselt langetati otsus korraldada 9. märtsil aktus Ukraina toetuseks. Tallinna Reaalkooli lugu on tihedalt põimunud Eesti Vabariigi sünnilooga. 25. veebruaril 1918 pidas Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus oma esimese töökoosoleku Tallinna Reaalkooli direktori kabinetis. Samal päeval luges peaminister Konstantin Päts ette Reaalkooli trepilt Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti. Reaali kogukond väärtustab demokraatiat, valikuvabadust ning mõistab kuivõrd oluline on pakkuda tuge riigile, kes soovib oma iseseisvust säilitada.
Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar tõdes 9. märtsil järgnevat: „Meie õpilased ja õpetajad osalesid 1918–1920 toimunud Vabadussõjas, kus seisime vastu Venemaa agressioonile ja soovile otsustada oma naabrite tuleviku üle. Täna võitleb oma vabaduse eest Ukraina. Reaali kogukonnale on enesestmõistetav osutada ukrainlastele ja Ukrainale igakülgset abi nende võitluses vabaduse eest. Oleme alates 25. veebruarist korraldanud õpilastele ja õpetajatele üle Eesti veebikohtumisi, kus on fookuses sõda Ukrainas. Kohtumiste eesmärk on tõsta oma kogukonna liikmete teadlikkust ning näidata oma selget poolehoidu Ukrainale. Jätkame kohtumistega ning tänasest kaunistab Tallinna Reaalkooli aulat Ukraina lipp, mis jääb aulasse kuni sõja lõpuni. Me loodame siiralt, et Venemaa lõpetab oma vägivalla Ukraina elanikkonna suhtes.“
Pidulikul aktusel kõlas Ukraina hümn, mille esitas Ruslan Trochynskyi. Järgnesid suursaadikute sõnavõtud. Ukraina suursaadik Eesti Vabariigis Mariana Betsa kõneles õpilastele sündmustest, mis viimase kahe nädala vältel on Ukrainale osaks saanud. Ukraina suursaadik Eesti Vabariigis Mariana Betsa: „Ukraina on sügavalt tänulik Eestile tugeva toetuse eest Venemaa agressiooni vastu.“ Eesti Vabariigi suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk kõneles oma tööst Ukrainas ning Venemaa agressioonist Ukraina suhtes. Kaimo Kuusk rõhutas: „See suur sõda meie naabruses on vabadusest. Ukraina võitleb oma vabaduse eest. Ja Venemaa võitleb vabaduse vastu, et seda lämmatada.“
Pärast 24. veebruari oli täiesti selge, et pärast koolivaheaja lõppu tuleb hakata planeerima Ukraina õpilaste kaasamist ka meie kooli tegemistesse ja õppimisse. Suurimat vastutust kandsid koolijuht Ene Saar ja Ukraina õpilaste koordinaator Kaisa Tamkivi. Kuna pidasime vajalikuks teha seda mõtestatult ja nii toetavalt kui võimalik otsustasime kaasata oma kooli meeskonda ka Ukrainast Eestisse saabunud Ukraina õpetaja, kes aitaks meie kooli Ukraina õpilastel sisse elada, kiiresti ning selgelt informatsiooni saada aga ka nende muresid ja küsimusi meile edastada. Seetõttu alustasime värbamisprotsessiga. Üheks meie poolseks sooviks oli leida kolleeg, kes suudab hästi suhelda ja inglise keeles, ikka selleks, et midagi tõlkes kaduma ei läheks ja me üksteisest väga hästi aru saaksime.
Kateryna tundus meie inimene juba esimese intervjuu ajal – ta oli väga hea inglise keele valdaja, avatud, motiveeritud just toetama õpilasi, kes sõja tõttu väga haavatavas olukorras võõras riigis kuidagi toime proovivad tulla. Need väärtused andsid suurepärase ühise platvormi koos seda keerulist ja emotsionaalselt vastakaid tundeid tekitavat teekonda käima asuda. Praeguseks oleme kindlad, et oleme kaasanud oma seltskonda suurepärase huumori tajuga, suure südamega ja väga intelligentse ukrainlanna, kellega koos tegutseda on ainult rõõm.
Tallinna Reaalkoolis me teame ja tegutseme igapäevaselt lähtudes põhimõttest “Üks kõikide, kõik ühe eest!”, sama deviisi rakendasime ka Ukraina õpilaste ja õpetaja toetamisel. Oleme võtnud südameasjaks pakkuda neile õpilastele maailma parimat haridust ka keerulises olukorras ja toetada neid selle saamisel nii majanduslikult kui emotsionaalselt ja hariduslikult. Pidades oma õpilaste puhul silmas, et kooli ülesanne on teha kõik endast olenev, et iga õpilane saaks maksimaalset oma potentsiaali realiseerida, võtsime sama hoiaku ka Ukraina õpilaste osas. Sellest lähtuvalt liitsime nad juba esimestel nädalatel oma kooli klassidega, et toetada nende lõimumist ja sisseelamist. Samuti asusime õpetama neile eesti keelt. Nende koolipäevad jaotusid kolmeks – ukraina keelsed tunnid (õpetaja Katerynaga), eesti keele õppimise tunnid ning tunnid koos Eesti õpilastega.
18. aprillil toimus Tallinna Reaalkoolis Ukraina päev, mille eestvedajaks olid õppealajuhata Madis Somelar ja õpilaste esindus. Selle raames külastasid õpilasi mitmed väliskülalised, nende hulgas Ukraina suursaadik Eestis, mitmed poliitikategelased ning julgeolekueksperdid ja erinevate organisatsioonide esindajad. Kooli aulas toimus Ukrainale pühendatud aktus — tutvustati Ukraina ajalugu, kõneleti hetkeolukorrast ning kanti ette Ukraina kultuuriloomingut. Kooli 1. korrusel oli üles pandud MTÜ Mondo näitus “Krepi ja “Aprikoosi kiivrid””, 2. korrusel avati heategevuslik kohvik ning 3. korrusel oli väljapanek õpilaste koostatud Ukraina-teemalistest kunstiteostest. 1.–6. klassides andsid teematunde 9.–12. õpilased. Toimus filmiõhtu, kus sai vaadata Ukraina kinokunsti, ning õpilased said huvijuht Piret Otsa juhendamisel tantsida Ukraina tantse.
Suvevaheajale läks Reaalkooli kogukond valmisolekuga jätkata Ukraina ja ukrainlaste toetamist. Juunis korraldasime Ukraina õpilastele veel keelelaagri, et neid võimalikult kiiresti ja tõhusalt eesti keele omandamisel aidata, sest kõige paremini sulandub uude ühiskonda ning tunneb end ka turvaliselt inimene, kes valdab keelt. Lisaks saime suvel pakkuda osadele oma kooli Ukraina õpilastele toredaid päevi nn meie kooli kogukonna keeleperedes, kus nad said harjutada keeleoskust ja tajuda eestlaste eluolu.
Peagi on augusti lõpp. Oleme välja kuulutanud konkurssi uue õpetaja leidmiseks ning valmistume uute Ukraina õpilaste vastuvõtmiseks 1. klassi. Septembrist liidame varem saabunud õpilased oma kooli klassidega keelekümbluse põhimõtetest lähtuvalt ning nad hakkavad õppima eesti keeles, muidugi oma toreda Ukraina õpetaja Kateryna toetusel, kuid oleme täitsa kindlad, et nende motivatsioon ja tahtmine hakkama saada toetab seda täielikult ja nad on üsna varsti integreeritud eesti ühiskonda.
Sõda Ukrainas on ka meie sõda. Oleme selles sõjas koos.

Galerii