Mis on rahvalood.ee?

Siin lehel saate kirja panna oma kogemusi ja mälestusi välja pakutud teemadel, millest on huvitunud ajaloolased ja muuseumid, et uurida ja heita pilku keerulisematele ühiskondlikele protsessidele – nagu murrangulised üheksakümnendad – või probleemidele millega inimesed isiklikult silmitsi seisavad. Meenutage enda tegemisi ja arvamusi, kordaminekuid ja pahameelt. Teie kirja pandud meenutused lisavad puuduvad lülid suurde loosse Eesti inimesest ja Eesti riigist.

Kogumise algatasid Eesti muuseumid, kes koguvad ühiselt materjale elu kohta Eestis – algselt just fookusega üheksakümnendatel. Välja on pakutud eri teemad, et oleks kergem valida, millist oma lugu (lugusid) soovite meiega jagada. Saate valida, kas soovite vastata muuseumide ette valmistatud küsimustele või kirjutada hoopis vabas vormis. Ootame nii teie kirjalikke mälestusi kui ka fotosid, videoid ja helijäädvustusi.

 

Projekti ajalugu

Rahvalood.ee keskkond kutsuti ellu Eesti muuseumide poolt Eesti Vabariik 100 raames ühise kogumis- ja uurimisprojektina „Eesti 1987–2000: murdekoht või lahtihüpe“. Muuseumid üheskoos teiste mäluasutustega ning kaasates teadlasi keskendusid projekti käigus lähimineviku uurimisele. Projekti eesmärgiks oli uurida protsesse üleminekuühiskonnas eelkõige üksikisiku argielu kogemusest, kuna senised uurimused on keskendunud ennekõike poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste kajastamisele.

Praeguseks ootavad muuseumid ka muu aja- ja teemafookusega lugusid. Endiselt on aga oodatud ka üheksakümnendate lood.

 

Kontakt:

Tiina Tael

Tiina.Tael@erm.ee

Eesti Rahva Muuseum