Mälestused Taebla koolist

Kuidas me koolis käisime Lisatud: 05.09.2016

Autor: Mario - 1980

Millal ja millis(te)s kooli(de)s olete õppinud/töötanud?
Taebla Keskkool (lõpetamisel Taebla Gümnaasium, ja nüüd pärast haridusreformi Taebla Kool)

Kirjeldage oma kooliaega/koolis töötamise aega (kui pikk oli koolitee, kuidas koolimaja välja nägi (ruumid, sisustus, õueala), milline oli tavaline koolipäev, millised olid õpilaste koolitarbed, millal jõudsid kooli arvutid … )
Kool asus kodust ~2km. Algklassidest käis isegi mingi vana buss, mis pidevalt oli rikkis. Seega tuli iga ilmaga ikkagi jala käia. Esimesed neli klassi õppisime vanas koolimajas ja siis uues. Mäletan, et alustasime 0 klassist ning kui olime kolmandas vms kaotati see ära ja siis olime üks aasta „suuremad“.
Algklassides kandsime koolivormi, päeva jooksul oli lisaks õppimisele mängimise tunnid ja magamine. Kõik oli õpetajal kontrolli all ja tunni ajal keegi ei karjunud, seganud ning magama minnes ei tohtinud piuksugi teha. Pärast puhkust oli pikapäevarühm, kus vanemate klasside pioneerid käisid meile näiteks vene keelt õpetamas. Tol ajal olime oktoobrilapsed ja pioneeriks ei jõudnud.
Koolitarvetest mäletan vihikuid ja sulepäid, mis pidevalt läbi lasid. Kuivatuspaber oli võlusõna. Kui juba viiendasse klassi jõudsime, siis on nagu tühi auk, kuni lõpetasime üheksanda ja gümnaasiumi. Põhikoolis käies levisid kuuldused uutest arvutitest „Juku“ ja kuna sõbra ema oli matemaatikaõpetaja, siis saime päeva lõpus seal mängimas käia. Aga vargad arvasid, et neile meeldivad ka need arvutid, siis läks paar aastat mööda, kuni kool muretses jälle uued arvutid.

Kirjeldage õpilaste riietust (kuidas suhtusite koolivormi ja milline oli õpilaste tavariietus pärast vormikandmise kohustuse lõppu. Kas kool seadis riietusele mingeid piiranguid?
Millised olid nõudmised õpilase välimuse ja hügieeni suhtes. Kas sellest tekkis koolis konflikte (soeng, kosmeetika, ehted)?
Nagu eelpool mainitud, siis koolivorm oli algklassides. Ei mäleta, et oleksime selle vastu võidelnud. Kuna tol ajal mu isale meeldisid pikad juuksed, siis üritati ka mulle neid kasvatada. Aga see koolile ei meeldinud ja sealt pisikesed konfliktid. Seda hetke nagu ei mäleta, mis toimus koolivormi ülemineku perioodil. Aga ühel hetkel olid populaarsed teksad ja t-särk. Millele andsid oma jume välismaalt abipakkidena saabunud riided – teksa- ja nahktagid. Hakkasid tekkima esimesed bränditooted. Neid siis kadestati. Piiranguid ei olnud, vähemalt poistel. Tüdrukutel vaadati seelikupikkust.

Milline oli õpetajate riietus ja käitumine? Kuidas õpetajat kõnetati?
Õpetajad olid alati viisakalt riietatud. Meesõpetajad kandsid alati ülikonda… kuni tulid esimesed arvutiõpetajad :) . Õpetajaid pidi alati perenime järgi kõnetama.

Kui range oli koolidistsipliin? Millised olid käitumisnormid tunnis, vahetunnis, väljaspool kooli?
Kooli distsipliin oli range aga õiglane. Kes pättust tegi istus nurgas. Vahetundides pidi õues olema. Koolimajas joosta ei tohtinud. Ikka jooksime ja nii oli ka õnnetusi. Kes kukkus klaasidesse ja kes jooksis ukselingi naha alla… Väljaspool kooli oli nii, et poppi teha ei tohtinud. Kõik nagu võisid kaebama minna, kui sind nähti küla peal. Probleemide korral võis õpetaja ka koju arutama tulla. Kui puudusid, siis pidid ise otsima klassikaaslastelt, mis peab tehtud olema. Aeg-ajalt saatis õpetaja sõbraga ülesandeid koju.

Milliseid muutusi tajusite alates 1980. aastate lõpust õppetöö sisus (kuidas muutus õppekirjandus ja õppemeetodid, milliseid valikuvõimalusi pakkus keskkooliosas haruharidus, valikained, süvaõpe …)? Kuivõrd jõudis poliitika koolitundi? Kas õpilased arutasid õpetajatega ja omavahel poliitilisi sündmusi?
Ei mäleta või ei tajunud. Kõik läks nagu rahulikult. Poliitikast ei saanud midagi aru. Kui meenutada, siis 80ndatel oli vaja teha ÜKT’d, ja iga sügis käisime kartuleid võtmas. Iga suvi hakkas pioneerilaagriga. Korraldati igasuguseid näitemänge ja muid üritusi nagu karnevalid. Koolidiskot ootasid kõik. Pärast 80ndaid hakkas kõike seda vähemaks jääma.

Millised muutused toimusid kooli töökorralduses (trimestrid, viiepäevane töönädal, 40-minutilised tunnid, perioodõpe …)?
Minu arust on see neli veerandit siiani koolis. Küll muutus mingi aeg õppetunni pikkus 45min peale.

Millised huvialaringid koolis tegutsesid ja mis muutus klassivälises töös ja huvitegevuses?
Spordiringid (spordilaagrid) ja laulukoorid olid ja jäid. „Vene ajal“ tegutses isegi kooliraadio ja need poisid tegid ka tantsuõhtuid. Suured olid sõjalisekasvatuse tunnis, kuhu igatsesime, aga see kadus ära. Kirjasõprade/soome keele õpe. Rahvatantsus käisime. Eesti ajaga tuli võimalus astuda noorkotkaks või skaudiks. Tänu arvutitele saime hakata tegema koolilehte
Kas olite oktoobrilaps, pioneer, komnoor? Kirjeldage nende tegevust. Millal ja kuidas hakati nõukogulike tähtpäevade (Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon, Punaarmee aastapäev jne) asemel tähistama Eestile olulisi sündmusi? Kas Teie kooli õpilased ühinesid ELO või skaudiliikumisega?
Olin oktoobrilaps ja mäletan, et pioneerid käisid pikapäevarühmas tunde andmas. Rohkem tõesti ei mäleta. Skaudiliikumine ja noorkotkad olid populaarsed.

Kirjeldage klassi- ja koolipidusid.
Klassiõhtud korraldati samale ajale kui olid diskod. Emad küpsetasid kooke ja tegid morssi. Aeg oli sisustatud erinevate mängudega. Koolidiskode ajal istusid poisid ühes seinas ja tüdrukud teises. Siis tulid esimesed alkoholiga kokkupuuted. Mäletan GIN’i, Thomson viskit ja maasika veini :) Sai proovitud esimest suitsu (Rumba, Tallinn, Prima). Vahelejäämisel räägiti vanematega ja häbi oli. Nüüdseks ei tarbi üldse alkoholi ja tubakas ei hakanud ka külge. Narkootikumid meie kooli ei jõudnud.

Kuidas mõjutas majandusliku ebavõrdsuse kasv õpilaste omavahelist suhtlemist ja sotsiaalset staatust? Kirjeldage asju või tegevusi, mis olid koolis mingil hetkel väga moes.
Mäletan paari õpilast, kellel olid „vene ajal“ värvilised tindipliiatsid ja ühel parem mänguasi kui mul. Siis läks mingi aeg mööda ja vanemad hakkasid käima välismaal käima. Sealt toodi erinevaid maiustusi ja adidas riideid. Need lapsed olid natuke ülbemad aga kedagi nagu otseselt ei noritud.

Millised olid Teie kooli traditsioonid ja sümbolid?
Ikka erinevad aktused ja üritused tähtpäevadel. Siiani tehakse rahvatantsu ja koorilaulu.

Millised olid Teie arvates murrangulise aja positiivsed ja negatiivsed aspektid haridus- ja koolielus?
Koolis oldi karmid nii vahetunnis kui tunnis. Logelemist peeti paheks. Kui millegigi hakkama said, siis teist korda enam teha ei tahtnud. Palju üritusi ja laagreid. Kui suurelt mõelda, siis olid asjad paigas ja kõik positiivsed :)

Kuidas hindate praegu oma koolist saadud haridust?
Väga hea! :)