Tallinna Reaalkoolis tähistati 18. aprillil 2022 Ukraina päeva

Ukraina sõbrad Lisatud: 20.08.2022

Autor: Madis - 1983

Tallinna Reaalkoolis on traditsiooniks kujunenud iga-aastane Taani päev, mille raames tutvustatakse õpilastele Taani kultuuri ja ajalugu. Sellel aastal otsustati solidaarsusest Ukraina vastu korraldada hoopis Ukraina päev. Ajal, mil Venemaa proovib Ukraina rikast kultuuri maamunalt kustutada, tõsteti Tallinna Reaalkoolis ukrainlaste pärandit esile, näidates sellega oma kindlat vastuseisu Venemaa sõjalisele tegevusele. Ukraina päeva korralduse eestvedajateks olid Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar koos Reaalkooli õpilaste aktiiviga.
Korraldusega alustati paar nädalat enne üritust. Õpilaste korraldustiimi juht saatis kõigile 9.–12. klasside õpilastele e-kirja kutsega ühineda huvi korral koosolekuga. Seal pandi paika ürituse visioon. Moodustunud korraldustiimi kuulus 12 õpilast 9.–11. klassist. Esimene organisatoorne koosolek toimus 6. aprillil, mille jooksul pandi paika Ukraina päeval toimuvad sündmused ning jagati kõigile ülesanded. Suhtlus külalisesinejatega oli selleks hetkeks juba alanud.
Ukraina päevale eelnevalt dekoreeriti koolimaja Ukraina värvides ning pandi üles MTÜ Mondo lüüriline näitus nimega „Krepi ja „Aprikoosi kiivrid”, mis rääkis väikesest Ukraina külast Luganski oblastis. Esitati üleskutse 5.–12. klassi õpilastele palvega luua Ukraina-teemalist kunsti. Reaalkooli kunstiõpetaja Anna-Liisa Pärt võimaldas põhikooliõpilastel kunstitöid teha ainetundide vältel. Korraldustiimile laekunud töödest pandi koolimajja üles näitus.
Hommikul kell 9 algas Reaalkooli aulas Ukrainale pühendatud aktus, kus esitati Ukraina hümni, kõne pidasid Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ukraina ajalugu avas Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane Kristjan Suuder ja Ukraina õpilased esitasid ukrainakeelse luuletuse kevadest.
Õpilastele esinesid tundides mitmed väliskülalised, nende hulgas ​​Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa, MTÜ Mondo esindaja Mari-Kätrin Kinks, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Christiane Hohmann, Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet ja Eesti NATO Ühingu liige Hindrek Lootus. Peale koolipäeva oli võimalus õhtul kodus kuulata veebisilla vahendusel Välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi.
Ukraina päeval leidis aset varasemalt Taani päeva raames traditsiooniks kujunenud LEGO-võistlus 5.–12. klassi õpilastele. Igast klassist osales kolmest õpilasest koosnev esindus, kes ühe ainetunni vältel ehitasid koolimaja aula põrandal Ukraina-teemalisi LEGO-skulptuure. Kõik tööd postitati kooli Facebooki lehele ning rahvahääletuse teel valiti välja parimad. Skulptuurid kujutasid nii Ukraina sümboleid kui ka Ukrainas praegu toimuvaid aktuaalseid sündmusi.
Koolilõunaks pakuti borši. Selleks, et erandkorras esmaspäeval sööklas suppi pakkuda, tulid kokad juba pühapäeval tööle. Koolimaja teisel korrusel oli avatud kohvik, kus müüdi õpilaste enda poolt valmistatud Ukraina maiuseid. Kogu müügitulu annetati Ukraina Kultuurikeskusele. Kooli huvijuht Piret Otsa õpetas ühel vahetunnil aulas kooliperele Ukraina rahvatantsu “Kartoshka”. Peale koolipäeva algas filmiõhtu, mille raames said õpilased koolimajas vaadata Ukraina seriaali “Rahva teener” ja filmi “Maa kui sinine apelsin”. Filmiõhtu oli eriti populaarne põhikooli õpilaste seas.
Päeva jooksul viisid Reaalkooli 9.–12. õpilased läbi teematunde Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli 1.–6. klassides. Vanemad õpilased tutvustasid tundides Ukraina kultuuri ja ajalugu. Kokku anti tunde kahekümne kahele klassile.

Galerii