SA Virumaa Muuseumid ootab lugusid teemal “Pioneerilaager Palmses”

Lisatud: 19.04.2020

Palmse mõis oli nõukogude ajal pikki aastaid pioneerilaagri kasutuses. Praegugi kuuleb sagedasti mõisas külastajate käest  – olin lapsena siin laagris.

Nüüd kutsub Virumaa Muuseumid kõiki endisi laagrilapsi üles –  otsige üles oma laagripildid ning pange kirja meenutused ja saatke meile.

Meenutage näiteks:

  • Millal ja kui pikalt laagris olite?
  • Milline oli päevakava?
  • Milline oli menüü?
  • Milline oli tol ajal mõis ja millistes ruumides  ning piirkondades laagri tegevus toimus? Kuidas nägid välja toad, kus elasite?
  • Millised olid suhted rühmas ja kasvatajatega? Kes olid kasvatajad?
  • Kas tundsite end laagris hästi, meenutage lõbusaid seiku või ka probleeme, kui neid oli.

Oodatud on ka fotod, rühmapäevikud, kroonikad.

Kirjutiste pikkus ega vorm ei ole piiratud

Mälestusi ootame 31. maini 2020.
Soovi korral võite oma fotod, mälestusesemed vms ka Palmse mõisa tuua.

Mälestuste jagajatele tänutäheks prii Palmse mõisa külastus.

Kõigile endistele Palmse  mõisa pioneeridele korraldame piduliku pioneerilaagri kokkutuleku Palmse mõisas.
(kui elu-olu lubab, siis septembris 2020)

Mälestused säilitatakse Virumaa Muuseumide arhiivkogus ning valikuliselt ja kokkuleppel autoritega avaldatakse mälestusi Virumaa Muuseumide toimetiste järgmises numbris.

https://rahvalood.ee/lood/pioneerilaager/

 

Info:

Susanna Murel, SA Virumma Muuseumid teadur, e-post susanna@svm.ee