Asjad, taaskasutus ja prügi

Lisatud: 11.03.2022

Tähtaeg 1. august 2022

Parimatele töödele auhinnad, töödest tehakse kokkuvõtteid 29. septembril toimuval kirjasaatjate päeval.

Eesti Rahva Muuseum kogub lugusid ja fotosid sellest, kuidas tänapäeval puutub iga inimene ja perekond kokku vanade, kasutute ja katkiste asjadega ning igapäevase prügiga.

Seejuures peab otsustama, mida kasutute asjadega teha ja kuhu prügi viia. Kas viskame vana asja ära või anname sellele uue elu? Kas meenub mõni armas lugu või tark tegutsemisviis?  Kas viskame kogu prügi ja jäätmed olmeprügi hulka või sorteerime vastavalt jäätmete liigile? Üha olulisemateks teemadeks ühiskonnas on tarbimine, taaskasutus ja  keskkonnahoid, millega iga inimene puutub otseselt kokku ja mis mõjutab ka kultuuripärandi kontekstis meie argielu jätkusuutliku arengut.

Vt abiks   https://www.erm.ee/et/asjad-taaskasutus-prugi