1. Oma loo/faili üleslaadimisega rahvalood.ee lehele annab autor lihtlitsentsi alusel muuseumidele õiguse lugu, foto, video- või helisalvestis oma kogusse vastu võtta, seda säilitada ja kasutada.
  2. Üleslaaditud lugude juurde palume lisada oma andmed, et vajadusel saaks muuseum täiendavate küsimustega autori poole pöörduda. Veebilehel on materjalide juures näha ainult autori eesnimi ja sünniaasta.
  3. Anonüümsed materjalid (vastavalt nõusolekule) avalikustatakse veebilehel, kuid muuseum ei saa neid kogusse vastu võtta.
  4. Materjalid avaldatakse veebilehel ainult autori nõusolekul. Lehel „Saada lugu“ on kastike „Ülalolevad loo materjalid võib avaldada siinsel veebilehel“, kus saate oma nõusolekut või keeldumist kinnitada. Kui te pole nõus materjale veebilehel avalikustama, saab vastavat teemat koguv muuseum seda oma uurimistöös ikkagi kasutada.
  5. Enne avaldamist tutvub teie saadetud materjalidega lehe administraator ja vajadusel toimetab ja/või lisab neile kommentaari.
  6. Fotodele, videotele ja audiofailidele lisage palun kirjeldused – mida põhjalikumad, seda enam on neist kasu Eesti kultuuriajaloo infoallikatena. Pikemad kirjeldused palume lisada oma loo juurde.

Pildifaili suurus peab olema vähemalt 200 kB, et seda saaks kasutada trükistes, uurimistöödes või näitustel.

Kui teil on fotonegatiive või analoogfotosid, mida soovite muuseumi kogusse anda, siis võtke palun ühendust muuseumiga. Kontaktid leiate muuseumide teemade juurest või alalehelt „Osalevad muuseumid“.

Andmed pildi/video/audiofaili juurde

– Kirjeldus: kes või mis on pildil, mis sündmus või tegevus aset leiab

– Koht: linn/vald/küla/tänav/maja

– Aasta